Úprava přiznání k DPH a KH (nové formuláře)

V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29. 7. 2016, dochází k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení.
Přiznání k DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty (tiskopis 25 5401) – vzor 20

Nový vzor je možné použít i pro zdaňovací období před účinností novely.

Změny provedeny na řádcích 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“ a ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“.

Pokyny k vyplnění přiznání k DPH (25 5412) – vzor 16

Úpravy na řádcích 7 a 8, 12 a 13, 62 a v části pro neplátce body 3 a 4.

Vzhledem k povinnosti elektronické formy podání zakotvené pro plátce DPH v § 101a zákona o DPH nebudou z tohoto titulu žádné z tiskopisů pro účely DPH vydávány tiskem. K dispozici budou pouze ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Finanční správy.

 

Kontrolní hlášení

Dochází k úpravě popisu oddílu A.2.:

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29. 7. 2016)

 

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 16. 8. 2016 jsou k dispozici v příslušné sekci „Soubory ke stažení“. Pro lepší přehlednost obsažených změn připojujeme rovněž i samostatný dokument „Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 16. 8. 2016 “ a aktualizovaný právní rámec.

 

Zdroj: Finanční správa ČR, foto: ilustrační