Minimální zálohy OSVČ stanovené pro rok 2024

Pro OSVČ uvádím důležité informace k úhradám záloh OSVČ na OSSZ a ZP pro rok 2024

OSSZ – důchodové pojištění

Pro rok 2024 je stanovena minimální záloha na sociální pojištění činit částku 3.852,- Kč.

Záloha musí být uhrazena nejpozději do konce ledna 2024

ZP – zdavotní pojištění

Od ledna 2024 bude minimální záloha na zdravotní pojištění činit částku 2.968,- Kč.

POZOR ZMĚNA!!! Záloha musí být uhrazena také nejpozději do konce ledna 2024.

Prosím všechny o změnu příkazů v bance.

Přeji Vám hezké dny 🙂

Martina