Prohlášení poplatníka daně z příjmu „Růžové prohlášení“ v roce 2018

MF v minulém týdnu vydalo informace o novinkách v prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnost v roce 2018. Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i elektronicky. Vedle elektronického formuláře byl vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. V roce 2018 bude dosud používaný formulář rozdělen na 2 samostatné listy. Bude možné použít jedno „Růžové prohlášení“ pouze pro jeden rok.

Veškeré informace a formulář ke stažení přikládám níže

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/Sdeleni-tiskopis-Prohlaseni-poplatnika-DPFO-ze-zav-2018-8812?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_23_10_2017&utm_content=prohlaseni_k_dani