OSVČ – úhrady záloh na OSSZ a ZP v roce 2020

Zdravím uživatele našich webových stránek
Pro OSVČ uvádím důležité informace k úhradám záloh OSVČ na OSSZ a ZP pro rok 2020:
 
OSSZ – důchodové pojištění
 
Od 1.1.2019 nastala změna v úhradě zálohy na OSSZ. Zatím byla povinnost zaplatit zálohu OSSZ zpětně za předešlý měsíc. Nově se záloha bude hradit v ten daný měsíc.
Pro rok 2020 je stanovena minimální záloha na sociální pojištění činit částku 2.544,– Kč.

 

ZP – zdavotní pojištění

Od ledna 2020 bude minimální záloha na zdravotní pojištění činit částku 2.352,– Kč a musí být uhrazena nejpozději do 8. února 2020.

 

Prosím všechny o změnu příkazů v bance.

Přeji Vám hezké dny 🙂

Martina