Minimální zálohy OSVČ pro rok 2023

Zdravím uživatele našich webových stránek
Pro OSVČ uvádím důležité informace k úhradám záloh OSVČ na OSSZ a ZP pro rok 2023:
 
OSSZ – důchodové pojištění
Pro rok 2023 je stanovena minimální záloha na sociální pojištění činit částku 2.944,- Kč.
Záloha musí být uhrazena nejpozději do konce ledna 2023

ZP – zdavotní pojištění

Od ledna 2022 bude minimální záloha na zdravotní pojištění činit částku 2.722,– Kč.

Záloha musí být uhrazena nejpozději do 8. února 2023.

 

Prosím všechny o změnu příkazů v bance.

Přeji Vám hezké dny 🙂

Martina