Konec podávání „papírových“ daňových přiznání Finančnímu úřadu

Víte, že počínaje lednem 2015 končí možnost podávat DPH v papírové podobě? Měsíční plátci daní mají v měsíci prosinci 2015 poslední možnost si to pořádně užít. Od ledna už jen a jen elektronicky.
Nejlepší formou je podání před portál Finanční správy – EPO https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
Zde si máte možnost vybrat, druh daňového přiznání, které můžete exportovat do systému z vašeho účetního programu, nebo ručně vypsat do připravené šablony. Poté křížovými kontrolami zjistíte bezchybnost vyplnění a odešlete.
Stále zůstává v platnosti možnost vytisknout tzv. POTVRZENÍ, které je třeba doručit v papírové podobě příslušnému FÚ maximálně do 5 dnů od podání !!!! Pozor na dodržení lhůty pro odevzdání, po uplynutí 5 dní je potvrzení neplatné a musí se přiznání podávat znovu. S tím potom plynou sankce, pokuty a další nepříjemnosti. Již to není jako dříve, že paní na FÚ zavřela všechny oči co měla a přiznání Vám vzala i se zpoždění. Dnes jsou i pracovnice úřadů hlídány systémem, který je po lhůtě již nepustí pro provedení dodatečné registrace POTVRZENÍ.
Jsou zde i další možnosti a to užití elektronického podpisu, který je možné zřídit za drobný poplatek na přepážkách České pošty. Další možností je využití podání přiznání pomocí datové schránky. Každá právnická osoba je povinna vlastnit datovou schránku, kterou lze použít. U fyzických osob tato povinnost zatím není.
Od 1.1.2016 nás čeká další velká nepříjemnost a to souhrnné hlášení, které také bude vyžadovat elektronickou formu podání.
K souhrnnému hlášení pro Vás připravuji e-book. Bude pro Vás zdarma ke stažení.
Nevíte si rady už teď? Chcete mít Vánoce klidnější. Napište, ozvěte se, využijte profesionální služby. Od ledna 2016 můžeme být partnery. Věnujte se tomu, co umíte nejlépe, co Vás naplňuje. Nám přenechte účetnictví = to, co Vás trápí, ubíjí, nebaví, zdržuje, rozčiluje.