DPH u společností bez právní subjektivity, dříve sdružení od 1. 1. 2019

Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále též „novela“), byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a tý
kající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 (dále též „nová právní úprava“) zrušena. Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH.
Vzhledem k podstatným dopadům změn při uplatňování DPH mohli společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, podle přechodných ustanovení novely (bod 2) využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle ustanovení upravujících společnost dle
původní právní úpravy, Tento režim mohou společníci uplatňovat nejdéle do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 je třeba již postupovat podle nové právní úpravy.

K uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci, která je zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy:

Naše kancelář má ve svém portfoliu klientů i několik společností (dříve sdružení), jsme proškoleni a nechystaní reagovat na výše uvedenou změnu zákona, tak aby klienti mohli dále pokračovat v podnikání jako společníci společnosti.