Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022

Zdravím uživatele našich webových stránek
Pro OSVČ uvádím důležité informace k úhradám záloh OSVČ na OSSZ a ZP pro rok 2022:
 
OSSZ – důchodové pojištění
Pro rok 2022 je stanovena minimální záloha na sociální pojištění činit částku 2.841,– Kč.
Od 1.1.2019 nastala změna v úhradě zálohy na OSSZ. Zatím byla povinnost zaplatit zálohu OSSZ zpětně za předešlý měsíc. Nově se záloha bude hradit v ten daný měsíc.

ZP – zdavotní pojištění

Od ledna 2022 bude minimální záloha na zdravotní pojištění činit částku 2.627,– Kč a musí být uhrazena nejpozději do 8. února 2022.

 

Prosím všechny o změnu příkazů v bance.

Přeji Vám hezké dny 🙂

Martina