E-tržby v kostce

Od začátku roku 2016 bude v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb (dále jen „EET“) za prodej zboží a služeb.

Elektronická evidence tržeb by se měla v první vlně týkat ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Povinnost převzít účtenku zákazníci mít nebudou.

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy a jako potvrzení dostane podnikatel zpět unikátní kód, který uvede na účtenku.
Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou. Existovat budou také řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v offline režimu.

Povinnost evidovat tržby budou mít:

  • právnické osoby s podnikatelskou činností,
  • podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

 Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně. Souběžně se startem EET Ministerstvo financí navrhuje také snížení DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 % (vyjma daně na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment). V plánu je také jednorázová sleva 5.000 Kč pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby.

V první vlně se EET bude týkat osob poskytujících stravovací a ubytovací služby a v druhé vlně osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě. Po zvážení a vyhodnocení situace dojde následně postupně k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Průběh online evidence tržeb:

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna atp.).
2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
4. Zákazník převezme účtenku (ale není to jeho povinnost).
5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém atp.) připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.