Zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů

Statisíce plátců pojistného na zdravotní pojištění čeká příští rok změna. Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.

Ke změně dochází díky novele zákona o rozpočtových pravidlech, která byla úspěšně iniciována ze strany Ministerstva financí. „Převod peněžních prostředků soustředěných u zdravotních pojišťoven na účty u ČNB je další klíčovou fází postupného soustřeďování disponibilních zdrojů v rámci vládního sektoru do centrálního řízení likvidity státu organizovaného Ministerstvem financí. Znamená nejen větší bezpečí pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale především další snižování zadluženosti České republiky a nezanedbatelné úspory na úrokových výdajích státního rozpočtu, ze kterých mají prospěch všichni daňoví poplatníci, tedy i všichni pojištěnci,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Plátci proto mohou platit pojistné na nové účty již dříve.

Níže vkládám odkazy na informace o změně jednotlivých pojišťoven:

 

VZP – https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prevadi-sve-ucty-do-cnb

ZPMV – http://www.zpmvcr.cz/platci/ucty-pro-prijem-plateb/

ČPZP – http://www.cpzp.cz/clanek/4754-0-Bankovni-ucty-pro-platce-pojistneho.html

OZP – http://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-nove-ucty-2017

VOZP – https://www.vozp.cz/cs/platci/bankovni-spojeni/

RBP – http://www.rbp-zp.cz/od-roku-2017-musi-rbp-prevest-vsechny-sve-ucty-do-cnb–717cz/

ZPSKODA – http://www.zpskoda.cz/aktualita/zmena-cisla-uctu