Prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dobrý den všem, v této nelehké době. Níže uvádím odkaz na Finanční zpravodaj 4/2020.

Finanční zpravodaj 4/2020