Podnikající fyzické osoby čekají v roce 2015 změny

Podnikáním (příjmem ze samostatné činnosti) bude nověpodle § 7 odst. 1zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podle § 6 ZDP:

– příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

– příjem ze živnostenského podnikání,

příjem z jiného podnikání (neuvedeného v předchozích dvou bodech), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

– podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Příjmem ze samostatné činnosti je dále podle § 7 odst. 2 ZDP:

– příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

– příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

– příjem z výkonu nezávislého povolání.

Paušální výdaje

Dobrá zpráva je, že  procenta paušálních výdajů se měnit nebudou. Nově by však měla být omezena maximální výše paušálních výdajů u všech procentních sazeb. Ne pouze u 40% a 30%, jak tomu bylo doposud. Omezení by mělo vycházet z maximálního ročního příjmu (tržby) 2.000.000 Kč.

Maximální výše paušálních výdajů by pak činila:

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného –maximálně 1.600.000 Kč,

60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného – maximálně 1.200.000 Kč,

40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle § 7 odst. 2 písm. a) – maximálně 800.000 Kč,

30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – maximálně 600.000 Kč.

Slevy na dani

Špatnou zprávou je, že  i nadále zůstává nemožnost uplatnění slevy na dani na vyživovanou manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti u podnikatelů, kteří si uplatňují paušální výdaje. Naopak dobrou zprávou je, že si tito podnikatelé stále mohou uplatňovat slevu na poplatníka.

Změna však nastává u  pracujících důchodců, vrací se jim zpět sleva na dani na poplatníka. Slevu si budou moci uplatnit všichni starobní důchodci, ať podnikající, zaměstnanci, nebo ti, kteří mají jiné zdanitelné příjmy.

Daňové zvýhodnění na děti

Změny čekají také poplatníky, kteří mají více dětí. Daňové zvýhodnění na první dítě se nemění, zůstává ve výši 1.117 Kč měsíčně (13.404 Kč ročně), na druhé dítě by si měli nověpoplatníci uplatnit 1.317 Kč měsíčně a na třetí a každé další dítědokonce 1.417 Kč měsíčně.

Podmínky spojené s uplatněním daňového zvýhodnění zůstávají nezměněné. Může si je uplatňovat pouze jeden z rodičů, děti musí žít ve společné domácnosti. Osoba uplatňující si daňové zvýhodnění musí dosahovat příjmů ve výši alespoň poloviny minimální mzdy.

Zvýhodnění si nemůže uplatnit podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje. Nemění se ani hranice pro vyplacení daňového bonusu, minimálně 100 Kč a maximálně 60.300 Kč ročně. Nově se plánuje také sleva „na školku“, která by měla být ve výši minimální mzdy.

Na závěr nutno podotknout, že připravované změny se týkají zdaňovacího období roku 2015, projeví se tedy až v daňovém přiznání, které budeme podávat začátkem roku 2016. Daňového přiznání za rok 2014, které budeme podávat v roce 2015, se tedy tyto změny ještě nedotknou.

Zdroj: www.portal.pohoda.cz