Ceník

Ceník účetních prací

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství účetních případů a kvality dodaných podkladů. Veškeré ceny prací lze individuálně stanovit dle různých faktorů.

 

Vedení daňové evidence
Minimální měsíční paušál 500,- Kč za měsíc
Nad 20 – 500 položek v účetním deníku 20,- Kč za položku
Nad 500 položek v účetním deníku 15,- Kč za položku
Za každých 20 sběrných dokladů 500,- Kč
Vedení účetnictví
Minimální měsíční paušál 1.500,- Kč za měsíc
Do 100 položek v hlavní knize 25,- Kč za položku
nad 100 položek v hlavní knize 20,- Kč za položku
Za každých 20 sběrných dokladů 1000,- Kč
Zpracování mezd
Pro malé organizace od 10 do 25 200,- Kč / osobu
Nad 25 osob 150,- Kč / osobu
Účetní poradenství
Konzultace 350,- Kč / hod
Daňová přiznání
Silniční daň 500,- Kč ( za každé další auto 50,- Kč )
Daň z příjmu fyz. osob 2000,- Kč
Daň z příjmu práv. osob 3000,- Kč
Přiznání k DPH 500,- Kč
Kontrolního hlášení k DPH 500,- Kč
Kontrola účetnictví smluvní
Zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovního ústavu smluvní

 

Smluvní ceny jsou stanoveny na základě dohody obou stran, v závislosti na složitosti a rozsahu účetních případů.